Komisi Germasa

Ketua                                       :  Bpk. Dandy Capryanto Hermawan

Sekretaris I                               :  Sdr. Jeremia H. Hehanussa

Sekretaris II                              :  Bpk. Anggita Rahaditya

Bendahara I                             :  Bpk. Painte Situmorang

Bendahara II                            :  Bpk. Leonardo B.Sibarani

 

                F.1. Bidang Keesaan Gereja ( Oikoumene)

                                                                                1.Pnt. R. Pracoyo Sudjadi ( Koordinator)

                                                                                2.Dkn. Ignatius K. Padamani

                                                                                3.Pnt. Dewa Ketut Suriana

                                                                                4.Pnt. Agus  Sujadi

                                                                                5. Bpk. Focke P. Mambu

 

                F.2. Bidang Lintas Agama-agama (Hubungan Gereja, Agama dan Masyarakat)

                                                                                1.Dkn.Roland Ch.L. Worotikan

                                                                                2.Dkn.Nicholas J.Hehanussa

                                                                                3.Bpk. Budi Santoso

                                                                                4.Ibu Detty Souhuwat-Noya

 

                F.3. Bidang Kemasyarakatan                    Bpk. Bambang Soegeng

               

                        F.3.1. Unit Hukum                            1. Bpk. Joshua  A. Salindeho

                                                                              2. Sdri. Helmina Yasmi V. Batubara

                                                                               

                         F.3.2. Unit HAM dan Psikologi          1. Dkn. Wenni Dyah Sitoresmi

                                                                             2. Ibu Desiana L. Tambunan

                                                                               

                         F.3.3. Unit Lingkungan Hidup         1. Bpk. Jeffersson W. J. Manuhutu

                                                                           2. Dkn. Endang J. I. Laisina

                                                                           3.Dkn. Donald E. Soesanto