Unit Crisis Center

Ketua : Ibu Maria Nirmalawati Pardosi

Sekretaris : Ibu Alice Y. V. R. Ballo

Sekretaris I : Ibu Martini

Bendahara : Ibu Elizabeth A. Tanjung

Bendahara I : Ibu Esther Tamburian - K       

Bidang Pelaksana :

  • Pelkat Gerakan Pemuda(GP)
  • Pelkat Persekutuan Kaum Bapak (PKB)
  • Pelkat Persekutuan Kaum Perempuan (PKP)
  • Komisi Germasa