PELAYANAN KATEGORIAL PERSEKUTUAN KAUM KAUM LANSIA (PKLU)

Pengurus

Ketua                                       : Bpk. Hendrik Maramis

Wakil Ketua                              : Ibu Rohana T. Tambunan-A

Sekretaris                                 : Ibu Ruminah Tursilowisanto

Sekretaris I                               : Ibu  Murtini  Panjaitan

Bendahara                               : Ibu Pudianti  P. Pasaribu

Bendahara I                             : Ibu Sahyana Keliat - Barus

 

Penghubung Sektor  I              : Ibu Herlina Subiyantoro

                                               

Penghubung Sektor  II             : Bpk. Hadi  Suparno

                                               Ibu Diana Yoeswanto - Siahaan

                                                 

Penghubung Sektor  III            : Bpk. Rulandi  M. Hutasoit

                                               Ibu Hermin Sitompul-S

 

Penghubung Sektor  IV           : Ibu Madona Wurjan Elizabeth

                                              Ibu Erika Aksa

 

Penghubung Sektor  V            : Ibu E.C. E. Syafiudin-Lontoh                                   

 

Penghubung Sektor  VI           : Ibu  Marthina Latuputty-S

                                                                                                                 

Penghubung Sektor  VII          : Ibu Tety  Manurung-Samosir                 

                                                                                                               

Penghubung Sektor  VIII         : Ibu Beatrix  S. Kandou

 

Penghubung Sektor   IX          : Ibu Djamilah Iriani Widodo-Sembiring