PELAYANAN KATEGORIAL PERSEKUTUAN KAUM PEREMPUAN (PELKAT PKP)

Pengurus

Ketua                                       : Ibu Mardiana Simanungkalit - Aritonang

Wakil  Ketua                             : Ibu Bernadetta S. Rodiyanto

Sekretaris                                 : Ibu Alice Y. V. R. Ballo -H

Wakil Sekretaris                        : Ibu Christin Evarin Paembonan

Bendahara                               : Ibu Ajeng Sakuntala  Devi  Nggelan

Wakil Bendahara                      : Ibu Elizabeth Tanjung

 

Penghubung Sektor I               : Ibu Maria Nirmalawati  Pardosi

                                               Ibu Yosephin Katarina- Rewah

 

Penghubung Sektor II              : Ibu Louise D. Purba -Lensun                                  

                                               Ibu Jenni Muloke-Turambi

 

Penghubung Sektor III             : Ibu Trenny Marpaung-Gerung

                                                Ibu Jeane  E. Bambang -Pelupessy

 

Penghubung Sektor IV            : Ibu Fransisca  Sri  Sunarsih  Barus

                                              Ibu Martini

                               

Penghubung Sektor V             : Ibu Egelina Hasanah  Gebze

                                             Ibu Ellen Nova Pattihahuan-Hutagalung

                                               

Penghubung Sektor VI            : Ibu Santy Moeljono Hardjowidjojo

                                               

Penghubung Sektor VII           : Ibu Margareth Sumaredi

                                                                                                                 

Penghubung Sektor VIII          : Ibu Surtini Fanggi

                                              Ibu Yulia Telussa - Latupeirissa

 

Penghubung Sektor IX            : Ibu Detty  A. Souhuwat-Noya

                                              Ibu Sondang  Ida P. Simbolon